Om KA & Hjortborgen

För att Ert husbygge ska kunna bli klart och för att säkerställa att samhällets tekniska krav uppfylls behöver Ni anlita en kontrollansvarig enligt PBL (Plan och Bygglagen)

En person som planerar och ansvarar för de kontroller som är nödvändiga före, under och efter byggtiden.

Vi har arbetat med byggkontroll sedan 2003 och kan idag erbjuda Er all hjälp Ni behöver för att uppfylla samhällets krav inom kontrollansvar

Om Ni vill anlita oss som kontrollansvarig enligt PBL så köper Ni vårt baspaket som fungerar som fastpriserbjudande för villor och småhus.

Det står Er fritt att utan kostnad avboka uppdraget fram till dess överenskommelse om den tillkommande kontrollen är avtalad och/eller samråd är genomfört.

Om vi får en beställning av Er kommer en genomgång av Ert projekt att ske vid byggsamrådet hos Er kommun, som vi bokar när bygglovet är klart några veckor före byggstart.

Verksamheten bedrivs främst i Stockholms- och Uppsala län samt Norrbottenslän

 

 

Med vänliga hälsningar
Hjortborgen AB 
 
Jens Sundström & Jörgen Johansson    

 

Gar-Bo_partner_Logo_Vertikal_RGB_liten 2018

 

På Gar-Bo länken finns mer information om kontrollansvariga och hur man bokar upp en kontrollansvarig i Ert byggprojekt.