Om KA & Hjortborgen

För att Ert husbygge ska kunna bli klart och för att säkerställa att samhällets tekniska krav uppfylls behöver Ni anlita en kontrollansvarig enligt PBL (Plan och Bygglagen)

En person som planerar och ansvarar för de kontroller som är nödvändiga före, under och efter byggtiden.

Vi har arbetat med byggkontroll sedan 2003 och kan idag erbjuda Er all hjälp Ni behöver för att uppfylla samhällets krav inom kontrollansvar

Om Ni vill anlita oss som kontrollansvarig enligt PBL så köper Ni vårt baspaket som fungerar som fastpriserbjudande för villor och småhus.

Det står Er fritt att utan kostnad avboka uppdraget fram till dess överenskommelse om den tillkommande kontrollen är avtalad och/eller samråd är genomfört.

Om vi får en beställning av Er kommer en genomgång av Ert projekt att ske vid byggsamrådet hos Er kommun, som vi bokar när bygglovet är klart några veckor före byggstart.

Verksamheten bedrivs främst i Stockholms- och Uppsala län samt Norrbottenslän

 

 

Med vänliga hälsningar
Hjortborgen AB 
 
Lotta Sundström & Jörgen Johansson    

Jörgen Johansson

Jörgen porträtt 2014 Liten för webb

Hjortborgen AB startades 2003 och har sedan dess arbetat med uppdrag såsom kvalitetsansvarig, byggkonsult och som besiktare på byggnationer. 2015 anställdes Jörgen Johansson av Hjortborgen AB.

Vi kommer från och med 2015 att fokusera på uppdrag som kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen (PBL)

Jörgen har tidigare jobbat med att utbilda hussäljare och med försäljning av storblocksbyggda hus, samt med att rita hus med hjälp av 3-D Cad.

Jörgen innehar Sitacs certifiering för Kontrollansvarig (KA) av art (N)

Lotta Sundström

10678-illustration-of-a-female-user-icon-pv

Lotta Sundström är bolagets VD och är ansvarig för ekonomi och administrativa uppdrag allt sedan starten 2003.