Kontrollansvarig (KA) enligt PBL

För att ditt husbygge ska kunna bli klart och för att säkerställa att samhällets tekniska krav uppfylls behöver du anlita en kontrollansvarig enligt PBL (Plan- och bygglagen). 

En KA planerar och ansvarar för de kontroller som är nödvändiga före, under och efter byggtiden.

Vi verkar främst som KA i Norrbotten, Stockholm och Uppsala län.